Helaas zijn back-ups nog niet zo vanzelfsprekend als wij dit graag zouden zien. Of goede backup’s in elk geval. Een backup éénmalig instellen en daarna vergeten kan resulteren in een hoop dataverlies. Een goede backup die in hetzelfde pand als de data wordt bewaard kan bij bijvoorbeeld een brand ook resulteren in een hoop ellende.

Er zijn verschillende manieren mogelijk om uw bedrijfsdata veilig te stellen. Hierin zijn meerdere factoren van belang. Hoe vaak worden back-ups gemaakt, wat zijn de kosten, hoe eenvoudig is de backup terug te plaatsen. Maar ook, waar worden mijn backup’s eigenlijk opgeslagen, bijvoorbeeld in verband met de privacywetgeving. JS-ICT regelt uw back-up en geeft u antwoord op uw vragen.

JS-ICT Backup

  • Online Backup

  • Lokale Backup

  • File Backup

  • Disaster Recovery

  • Monitoren en testen van de backup

Mislukt er een backup, dan wordt er automatisch een ticket ingeschoten zodat JS-ICT hier direct actie op kan ondernemen. De backup’s worden doordeweeks dagelijks gecontroleerd.